MB

Nasza Wspólnota działa przy parafii Św. Jana Chrzciciela, która jednocześnie jest także maryjnym sanktuarium. Dlatego też sprawą oczywistą jest nasza wyjątkowa więź z Matką Zbawiciela. W Janowie jest Ona czczona pod tytułem Matki Bożej Łaskawej i w Cudownym Obrazie, który z punktu widzenia ikonografii wpisuje się w typ Salus Populi Romani. Pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku i jest darem ordynata Zamoyskiego dla janowskiej świątyni. Jednak to nie bogata historia i sławne nazwisko darczyńcy stanowią o wartości Obrazu. Najważniejsza jest Osoba, którą ten Obraz przedstawia. Matka Boża jest dla wielu chrześcijan wspaniałym Wzorem życia, niezawodną Orędowniczką w trudnych sprawach i po prostu – Matką (czego przecież życzył sobie Umierający Zbawiciel por. J 19, 27). Wspólnota Kręgu Biblijnego także obrała sobie Maryję za Patronkę spraw codziennych i bardzo wyraźnie odczuwa Jej opiekę i interwencje, zwłaszcza w sytuacjach po ludzku trudnych do rozwiązania.

Modlitwa do Matki Bożej Janowskiej

Pani Łaskawa, matko Boska Różańcowa, Dobra Matko nasza! Usłysz głosy wszystkich swoich dzieci i napełnij myśli człowiecze! Pochyl się z miłością nad oddanym Ci ludem! Umocnij naszą wiarę i nadzieję! Ulecz nasze rany! Zwyciężaj nasze słabości i nałogi! Nie dopuść, by w głębi naszych dusz pozostała choćby kropla żalu i nienawiści wobec braci. Pociągnij do swego Boskiego Syna również tych, którzy Go nie znają. Prowadź nas ku wielkiemu wzajemnemu pojednaniu! Spraw łaskawie, byśmy za Twoją przyczyną mogli zrozumieć i posiąść Prawdę, która jedna wiedzie do wolności i szczęścia dzieci Bożych. Amen.