MB

Przed wakacjami w 2015 r. Wspólnota większością głosów wybrała Św. Józefa jako Patrona. Wielu spośród członków Wspólnoty żywi szczególne nabożeństwo do tego Świętego dlatego też większość zapragnęła, aby to Józef w sposób szczególny opiekował się Kręgiem Biblijnym i prowadził jego sprawy. Spośród wszystkich Świętych Józef jest z pewnością niezwykłą osobą, ponieważ nikt nie miał aż tak bliskiego kontaktu z Jezusem jak On. Jako mąż Maryi i opiekun Zbawiciela pozostawał w niezwykłej z Nimi bliskości: mieszkał z Nimi, jadł, dzielił radości i problemy – jak w każdej rodzinie… Ciekawe jest to, że pomimo tak niezwykłego wkładu i znaczenia Józefa w historii zbawienia, Pismo Święte nie notuje żadnego Jego słowa. W ciągu wieków istnienia Kościoła znajdujemy wielu, którzy uciekali się pod opiekę Józefa i otrzymywali skuteczną pomoc. Są wśród nich Święci, np. Maria z Agredy, Małgorzata Maria Alacoque, Teresa Wielka, a także papieże, np. Leon XIII, który ogłosił Józefa Patronem Kościoła, Św. Jan Paweł II, który osobiście czcił Józefa a także wydał pierwszy w historii Kościoła osobny dokument Mu poświęcony (adhortacja Redemptoris Custos) oraz Franciszek, który w swoim herbie umieścił gałązkę nardu symbolizująca osobę Józefa.

Modlitwa do Św. Józefa – Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności. Amen.