MB

Aniołowie to czyste duchy, które stworzył Bóg i które istnieją, aby Go chwalić i pomagać ludziom. Według dawnej chrześcijańskiej tradycji istnieje pewna hierarchia aniołów, zwana chórami. Jednym z chórów są archaniołowie a wśród nich wyróżnia się Michał. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg!” (Michael). Ta postać znana jest z Pisma Świętego: jest aniołem opiekującym się Narodem Wybranym, prorok Daniel widzi go w swoich wizjach, a także występuje w Apokalipsie jako ten, który z posłania samego Boga rozbija całe zastępy demonów i je zwycięża. Dlatego też ten archanioł jest przyzywany jako sprzymierzeniec w walce duchowej. Jest też wspaniałym wzorem uwielbienia Boga (Któż jak Bóg!). Nasza Wspólnota otacza go czcią i wzywa jako Patrona w codziennym pokonywaniu zła.

 

Prośba o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.