MB

To Święty żyjący w IV w. Pochodził z bogatej chrześcijańskiej rodziny, uzyskał bardzo staranne wykształcenie w Rzymie, gdzie też z rąk papieża Liberiusza przyjął chrzest. Po tym wydarzeniu porzucił światowe życie: jego rodzice chcieli, aby został urzędnikiem, on jednak wolał zgłębiać zagadnienia religijne i teologię. W Ziemi Świętej został mnichem, potem przyjął święcenia kapłańskie i poświęcił się nauce. Szczególnie zaś zapragnął uczyć się języka greckiego i hebrajskiego, które są oryginalnymi językami, w których powstała Biblia. Był znakomitym naukowcem, ale i wspaniałym kierownikiem duchowym oraz ascetą. Pozostawił po sobie wiele pism, tłumaczeń tekstów Ojców Kościoła. Jednak największym darem, który zostawił Kościołowi jest przekład Pisma Świętego na język łaciński, który to przez wiele wieków był oficjalnym tekstem Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dlatego też jego Osoba patronuje biblistom, a także grupom, które pragną rozważać i modlić się tekstami świętymi. Hieronim jest autorem sławnej sentencji: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

Modlitwa do Św. Hieronima o dar rozważania Słowa Bożego

Święty Hieronimie, Doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary, który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych, wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego.

Poprowadź nas drogą medytacji biblijnej, abyśmy w Piśmie dostrzegli głębię Bożej Mądrości i miłość z jaką Bóg przemawia do Swoich dzieci.

Wyproś nam u Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie, ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia.

Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła, a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z Prawdą zawartą w Biblii, lub tę Prawdę wymijające. Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze, miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.