MB

Ks. Paweł Surowiec – absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 2017 r., interesuje się twórczością i teologią św. Johna Henry'ego Newmana (1801-1890). Pełni fukcję wikariusza w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim (diecezja sandomierska), które jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej. Poza pracą katechetyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, powierzono mu opiekę nad kandydatami do sakramentu bierzmowania oraz Wspólnotę Kręgu Biblijnego i Duszpasterstwo Osób Niesłyszących. Działalność na rzecz Głuchych to również częsta pomoc niesłyszącym jako tłumacz języka migowego – w instytucjach kultury, urzędach i w sądach powszechnych.

KsPaweRobertSurowiec