MB

Mówiąc o początkach Wspólnoty należałoby sięgnąć pamięcią do pieszej pielgrzymki z Janowa Lubelskiego na Jasną Górę. Był to rok 2008. I to właśnie na jednym z etapów pielgrzymki, podczas prowadzonej rozmowy pomiędzy dwojgiem uczestników, zrodził się pomysł spotkań z ludźmi, którzy mieliby pragnienie pochylania się nad Słowem Bożym, którzy będą starali się je rozważać i medytować, ale także uczyć się jak nim żyć na co dzień.

Początek tego pomysłu, był trochę na „partyzanta”, ponieważ spotkania wspomnianej wcześniej dwójki osób odbywały się najczęściej w ich domach, choć nie zawsze, bywało to również na łonie natury. Był to czas dzielenia się swymi poruszeniami, oraz doświadczeniami spotkania Żywego Boga w Słowie Bożym. Jednocześnie dojrzewała w sercach tych osób myśl, aby porozmawiać z księdzem proboszczem Jackiem Staszakiem o możliwości powołania do życia Wspólnoty, która uczyć się będzie jak rozważać Słowo Boże i jak je wcielać w życie.

Sytuacja się nieco „skomplikowała” kiedy osoba, która miała umówić spotkanie z kapłanem, zamiast to uczynić, wysłała do niego… list, prosząc w nim o spotkanie, które w niedługim czasie odbyło się w Domu Parafialnym. Podczas spotkania był obecny proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim Ks. Jacek Staszak, Ks. Witold Szczur, ówczesny wikariusz parafii, oraz osoby, które o to spotkanie poprosiły. Po bardzo budującej i otwartej na powstanie nowej Wspólnoty rozmowie, w najbliższą od tego dnia niedzielę ogłoszono pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego, na którym oprócz „założycieli” pojawiło się dodatkowo jeszcze kilka osób. Ksiądz proboszcz wraz z księdzem wikariuszem swoją postawą zachęcali do otwierania się na bogactwo, jakie niesie ze sobą rozważnie Słowa Bożego, co było dla uczestników spotkania zachętą do poznawania Boga, przez czytanie Biblii.

Od początku powstania przez wiele lat opiekunem duchowym wspólnoty był Ks. Jacek Staszak, który służył wszystkim swoją wiedzą i wsparciem. Pomagał we wnikliwym i dogłębnym spojrzeniu na bezcenny dar, jakim jest Pismo Święte. Ks. Jacek służył także swoją pomocą w znalezieniu odpowiedzi na rodzące się pytania, jakie pojawiały się podczas pochylania się nad Słowem Bożym.

W latach 2013-2017 funkcję opiekuna wspólnoty pełnił Ks. Sylwester Utnik, obecny wikariusz Parafii Św. Pawła Apostoła w Sandomierzu.

Od września 2017 roku kapłanem odpowiedzialnym za wspólnotę Kręgu Biblijnego jest Ks. Paweł Surowiec.