MB

Pierwsze diakonie w naszej Wspólnocie zostały powołane w 2014 roku. Diakon to ten, który służy, dlatego też zadaniem diakonii jest służba na rzecz całej Wspólnoty oraz na rzecz parafii. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy, że różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (por. 1 Kor 12, 4). Oznacza to, że każdy z nas jest inny, posiada różne talenty i dlatego w inny sposób może służyć dla tej samej sprawy. Odczytując potrzeby Wspólnoty obecnie działają następujące diakonie:

 

Adoracyjna:

Modlitewna:

 • Zbieranie intencji modlitewnych po sobotnim czuwaniu, oraz późniejsze rozdanie ich do omodlenia przez członków diakoni.
 • Posługa ,,Dobrego Słowa” poprzez rozdawanie cytatów Pisma Świętego, ale również wykorzystywanie innych form ewangelizacyjnych, mających miejsce najczęściej po odprawianych Mszach Świętych i innych spotkaniach modlitewnych, w których bierze udział Wspólnota.
 • Modlitwa w intencji wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Wspólnotę.

Spotkania grupy modlitewnej odbywają się zawsze w trzecią niedzielę miesiąca, w Domu Parafialnym, po Mszy Świętej o godzinie 9.00.

Muzyczna:

 • Organizacja prób śpiewu przed czuwaniem lub innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Nieustanny wkład w rozwój muzyczny diakoni, ciągła praca nad już wykonywanymi treściami muzycznymi, ich udoskonalenie oraz poszerzenie repertuaru.
 • Dobór pieśni na czuwania, na Drogi Krzyżowe i inne inicjatywy modlitewne, przydzielenie śpiewu Psalmu na Mszę Świętą.
 • Pomoc diakonii technicznej przy nastrojeniu sprzętu, śpiew do mikrofonu i pomoc w ustawieniu tonacji głosowych przed czuwaniem sobotnim i innymi inicjatywami.

Liturgiczna:

 • Oprawa Mszy Świętej.
 • Rozdzielenie pośród całej Wspólnoty: czytań, komentarzy, modlitwy wiernych, przydzielenie osób do niesienia darów.
 • Zgłoszenie kapłanowi odprawiającemu Mszę Św. oraz organiście całej oprawy liturgicznej.
 • Pomoc przy wyświetlaniu pieśni na kościelnym rzutniku, oraz obsługa projektora jako ważnego elementu pomagającego w czytelnym odbiorze głoszonych treści.
 • Przygotowanie komentarzy do Mszy Świętej, której oprawę prowadzi Wspólnota.

Techniczna:

 • Wkład w rozkładanie sprzętu nagłaśniającego przed czuwaniem i innymi inicjatywami podejmowanymi przez Wspólnotę.
 • Porządkowanie kościoła lub sali, w której spotyka się Wspólnota.
 • Przygotowanie projektora wraz z ekranem do planowanych spotkań modlitewnych.
 • Nad pracą każdej diakonii czuwa animator wybrany przez Wspólnotę. Animatorzy mają także swoich zastępców, którzy pomagają im w pracy, bądź niekiedy ich zastępują. Bycie animatorem jest posługą, nie jest to wyróżnienie ani możliwość samorealizacji. Animatorzy są odpowiedzialni za najważniejsze inicjatywy, które podejmuje Wspólnota.