MB

Mówiąc o początkach Wspólnoty należałoby sięgnąć pamięcią do pieszej pielgrzymki z Janowa Lubelskiego na Jasną Górę. Był to rok 2008. I to właśnie na jednym z etapów pielgrzymki, podczas prowadzonej rozmowy pomiędzy dwojgiem uczestników, zrodził się pomysł spotkań z ludźmi, którzy mieliby pragnienie pochylania się nad Słowem Bożym, którzy będą starali się je rozważać i medytować, ale także uczyć się jak nim żyć na co dzień.

Początek tego pomysłu, był trochę na „partyzanta”, ponieważ spotkania wspomnianej wcześniej dwójki osób odbywały się najczęściej w ich domach, choć nie zawsze, bywało to również na łonie natury. Był to czas dzielenia się swymi poruszeniami, oraz doświadczeniami spotkania Żywego Boga w Słowie Bożym. Jednocześnie dojrzewała w sercach tych osób myśl, aby porozmawiać z księdzem proboszczem Jackiem Staszakiem o możliwości powołania do życia Wspólnoty, która uczyć się będzie jak rozważać Słowo Boże i jak je wcielać w życie.

Sytuacja się nieco „skomplikowała” kiedy osoba, która miała umówić spotkanie z kapłanem, zamiast to uczynić, wysłała do niego… list, prosząc w nim o spotkanie, które w niedługim czasie odbyło się w Domu Parafialnym. Podczas spotkania był obecny proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim Ks. Jacek Staszak, Ks. Witold Szczur, ówczesny wikariusz parafii, oraz osoby, które o to spotkanie poprosiły. Po bardzo budującej i otwartej na powstanie nowej Wspólnoty rozmowie, w najbliższą od tego dnia niedzielę ogłoszono pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego na którym oprócz „założycieli” pojawiło się dodatkowo jeszcze kilka osób. Ksiądz proboszcz wraz z księdzem wikariuszem swoją postawą zachęcali do otwierania się na bogactwo, jakie niesie ze sobą rozważnie Słowa Bożego, co było dla uczestników spotkania zachętą do poznawania Boga, przez czytanie Biblii.

Od początku powstania przez wiele lat opiekunem duchowym Wspólnoty był Ks. Jacek Staszak, który służył wszystkim swoją wiedzą i wsparciem. Często poświęcał czas Wspólnocie, pomagał we wnikliwym i dogłębnym spojrzeniu na bezcenny dar, jakim jest Pismo Święte. Ks. Jacek służył także swoją pomocą w znalezieniu odpowiedzi na rodzące się pytania, jakie pojawiały się podczas pochylania się nad Słowem Bożym. Od 2013 r. opiekunem Wspólnoty został mianowany Ks. Sylwester Utnik, który jest bardzo otwarty na wciąż pojawiające się inicjatywy Wspólnoty. Pomaga także zgłębiać Słowo Boże i służy Wspólnocie swoją obecnością, udzielając się, także w diakoni teatralnej.

Podczas kilku lat początkowego funkcjonowania Wspólnoty na spotkaniach Kręgu Biblijnego można było spotkać osoby, z których znaczna część jest we Wspólnocie do dziś.