MB

Dlaczego 3 osoby odwiedziło Abrahama?

Gośćmi Abrahama był sam Bóg i dwaj aniołowie, ich liczba powiązana jest z późniejszym wyglądem Arki Przymierza. Arka Przymierza wyrażała realną obecność Boga oraz dwójki strzegących jej cherubinów (aniołów). W Nowym Testamencie liczbę tą odnosimy do Trójcy Świętej, czyli jednego Boga istniejącego w trzech osobach (Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty).

Ile lat mieli Abraham i Sara podczas odwiedzin Boga?

Abraham i Sara mieli wówczas odpowiednio: 100 lat Abraham, zaś Sara 90 lat. Potwierdzenie znajdziemy w Rdz. 17, 17.

Dlaczego Abraham targował się z Bogiem o mieszkańców Sodomy?

Abraham chciał ocalić swojego bratanka Lota i jego rodzinę przed śmiercią, którzy mieszkali w Sodomie.

Na te i wiele innych pytań związanych z rozważanym fragmentem szukaliśmy odpowiedzi podczas naszego spotkania. Jeżeli Ty też chcesz bliżej poznać Boga to dobrze trafiłeś.

Zapraszamy w każdą środę o godzinie 18:30.