MB

Krąg Biblijny to wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Idziemy za słowami św. Hieronima, który nieznajomość Biblii określił jako nieznajomość Chrystusa. My też chcemy Go lepiej poznać, aby przybliżyć się do Niego i do drugiego człowieka. Ponieważ Bóg nieustannie szuka człowieka i pierwszy podejmuje inicjatywę, chcemy odpowiedzieć na słowo Pana kierowane do każdego z nas.

W grupie Kręgu Biblijnego przy Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim (parafia św. Jana Chrzciciela), chcemy wchodzić w głąb Pisma Świętego, odnajdując w nim Chrystusa i Kościół.

W ramach wspólnoty odbywają się cotygodniowe spotkania, na których każdy może się wypowiedzieć. Dzięki temu rozważanie Słowa Bożego dotyka nas w pełniejszy sposób. 

Jeśli chcesz czytać Pismo Święte we wspólnocie z innymi, zastanawiasz się nad tym, co ono niesie właśnie dla Ciebie i pragniesz żyć tym na co dzień - to przyjdź, zobacz i dotknij razem z nami Pana Boga, który jest tam gdzie ludzie zgromadzeni w Jego Imię.