MB

Nasza Wspólnota, oprócz comiesięcznych czuwań i cotygodniowych spotkań, podejmuje jeszcze inne działania. Często włącza się w inicjatywy parafialne, ale nie tylko. Przez lata istnienia Kręgu Biblijnego innymi inicjatywami były:

– Oprawa Drogi Krzyżowej na cmentarzu w Dzień Wszystkich Świętych 2015 roku; oprócz tego Krąg Biblijny co roku, w Wielkim Poście, przygotowuje rozważania jednej z cotygodniowych Dróg Krzyżowych

– Prowadzenie adoracji przed Najświętszym Sakramentem – zanim powstał pomysł organizowania sobotnich czuwań Wspólnota regularnie adorowała Jezusa w Najświętszym Sakramencie w każdy trzeci czwartek miesiąca w Godzinie Miłosierdzia

– Nocne czuwanie w intencji powołań na Jasnej Górze – Ksiądz proboszcz Jacek Staszak zaprosił Wspólnotę do przewodniczenia nocnej adoracji na Jasnej Górze w maju 2015 roku; było to czuwanie dekanatu Janów Lubelski w intencji powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego; oprócz tego, że było to wielkie przeżycie (całą noc przebywaliśmy bardzo blisko Ikony Jasnogórskiej, tak blisko jak jeszcze nigdy nie byliśmy), był to dla nas ogromny zaszczyt

– Pomoc przy prowadzeniu rekolekcji adwentowych – w adwencie 2015 roku Wspólnota została zaproszona do nowej formy ewangelizacji: pomagała opiekunowi Ks. Sylwestrowi Utnikowi w czasie prowadzonych przez niego rekolekcji; było to w dwóch miejscowościach: Wólka Ratajska i Kocudza; w Wólce prowadziliśmy oprawę Mszy Świętej, natomiast w Kocudzy oprócz oprawy Mszy było jeszcze świadectwo i pantomima; w Kocudzy gościliśmy jeszcze raz w Wielkim Poście 2016 roku gdzie prowadziliśmy wieczorną adorację

– Przygotowanie bajki ewangelizacyjnej – w adwencie 2016 roku, w porozumieniu z katechetka Szkoły Podstawowej S. Łucją Turos, przygotowaliśmy bajkę dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej; bajka zawierała jedynie pozytywny przekaz i wartości wynikające z wiary w Jezusa; członkowie Wspólnoty z wielkim zaangażowaniem wcielali się w postacie piesków, smoków i tygrysków; bajka była poprzedzona krótka prelekcją dla rodziców na temat zagrożeń duchowych w popularnych bajkach dla dzieci