MB

Stałym elementem formacyjno - ewangelizacyjnym są wieczorne czuwania, które odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca. Rozpoczynają się wieczorową Eucharystią o godz. 18:00, następnie odbywa się adoracja Słowa Bożego a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu. Niekiedy czuwanie poprzedza pantomima bądź scenka biblijna. Otrzymujemy informacje o tym, że czuwania przynoszą owoce zarówno w sferze ducha, ciała, jak i relacji międzyludzkich. Czuwania kończą się indywidualnym błogosławieństwem. Zapraszamy, aby na nowo i w sposób wyjątkowy przeżyć bliskość z Panem.