MB

Mężczyźni i kobiety… Mówią, że oni są z Marsa, a one z Wenus… Mężczyźni chcą działać, a kobiety pragną się wzruszać. Jesteśmy tak różni… Często na polu różnic damsko-męskich rodzą się konflikty. Brak zrozumienia tych różnic jest chyba najczęstszym powodem rozpadu małżeństw. Po co więcone istnieją? A może one są zamierzone?
Słowo Boże mówi, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, właśnie jako mężczyznę i kobietę. Spójnik „i” w tym zdaniu podkreśla ich nierozdzielność i prawdę, że jedno bez drugiego nie może istnieć, że jedno bez drugiego nie jest Bożym obrazem, tylko gdy są razem: On i Ona. A więc te różnice są przez Boga zaplanowane, nie mogą zatem być złe, ponieważ jest w nich Boży zamysł. Sztuką jest wykorzystać je w sposób konstruktywny. Stwarzając mężczyzn i kobiety tak różnymi, Bóg dał im też różne życiowe zadania, które wzajemnie się uzupełniają. Pierwszym spośród nich jest rodzenie potomstwa. Bez daru Bożego nie może powstać nowe życie, ale także z woli Boga, bez mężczyzny i kobiety oraz bez ich otwartości, to życie nie może zaistnieć.

Dziękujemy Ci Boże za wybranie nas do tego wielkiego zadania, dziękujemy że uczyniłeś nas Twoimi współpracownikami w powoływaniu do życia nowych ludzkich pokoleń.