MB

"7 Kościołów Apokalipsy" - to adoracja oparta na fragmencie Ap 1,4-3,22, w którym Apostoł Jan przedstawia wizję 7 świeczników czyli 7 Kościołów Azji, do których skierowane są słowa napomnienia, otuchy i przestrogi. Słowo Boże skierowane do nas w obrazie 7 Kościołów przypomina nam o konieczności powrotu do umiłowania Boga, nawet za cenę prześladowania; że skutkiem nawrócenia jest odejście od guseł, zabobonów i czarów na rzecz wiary w Boga Trójjedynego oraz ma zwrócić uwagę człowieka wierzącego na wytrwałość w dobrym i troskę o zachowanie autentycznej wiary popartej konkretnymi uczynkami.

"Oto Baranek Boży" - temat adoracji opartej na pierwszym rozdziale Apokalipsy św. Jana Apostoła. Adoracja jest pierwszą z cyklu tematycznych nabożeństw, które będą dotyczyły najczęściej czytanej księgi Nowego Testamentu w pierwotnym Kościele. Adoracja "Oto Baranek Boży" jest jednocześnie wprowadzeniem w rozważanie Apokalipsy i potraktowanie jej jako słowa Bożego inspirującego do modlitwy.
        

"Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia"

"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim".