MB

Wiara czy uczynki?? List do Rzymian

Czy możemy mówić o wyborze pomiędzy wiarą a uczynkami??

Adoracja 2019.05.11