MB

"7 Kościołów Apokalipsy" - temat kolejnej z cyklicznych adoracji opartych na fragmentach Apokalipsy św. Jana Apostoła. "7 Kościołów Apokalipsy" to adoracja oparta na fragmencie Ap 1,4-3,22, w którym Apostoł Jan przedstawia wizję 7 świeczników czyli 7 Kościołów Azji, do których skierowane są słowa napomnienia, otuchy i przestrogi. Słowo Boże skierowane do nas w obrazie 7 Kościołów przypomina nam o konieczności powrotu do umiłowania Boga, nawet za cenę prześladowania; że skutkiem nawrócenia jest odejście od guseł, zabobonów i czarów na rzecz wiary w Boga Trójjedynego oraz ma zwrócić uwagę człowieka wierzącego na wytrwałość w dobrym i troskę o zachowanie autentycznej wiary popartej konkretnymi uczynkami. Adoracje prowadzone przez Krąg Biblijny są uwielbieniem Pana Boga opartym na rozważaniu Apokalipsy i potraktowaniu jej jako słowa Bożego inspirującego do modlitwy.

 

20181013.1