MB

"7 Trąb z Apokalipsy Św. Jana Apostoła"

Siedem pieczęci, siedem trąb i siedem czasz z wonnościami są to różne spojrzenia na całą dotychczasową historie ludzkości. Autor biblijny dokonuje tego w kontekście Bożego objawienia: o potędze Boga, o Jego łaskawości, o ludzkiej grzeszności i w końcu o samym człowieku jako koronie całego stworzenia.

 

Adoracja styczeń 2019