MB

Serdecznie zapraszamy na jutrzejszą adorację w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela. Rozpoczynamy o godz. 1800 Mszą Świętą. 

 „Patrz! Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście „ Pwt 30, 1 

1. Procesja z Pismem Świętym

2. Temat adoracji – Pwt 30, 15-20

Dwie drogi

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

3. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

4. Adoracja

  • Wolna wola darem od Boga: Słowo Boże – Syr 17, 1-6
  • Wybór człowieka między dobrem a złem:  Słowo Boże – Ps 1
  • Skutki moich wyborów: Słowo Boże – Ap 21, 1, 3-4, 8

5. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Czuwanie 18 listopada 2017 r.

 

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś