MB

Misterium Męki Pańskiej2 Kwietnia 2017r w Janowskim Ośrodku Kultury Wspólnota Kręgu Biblijnego wystawiła Misterium Męki Pańskiej. Było to dla nas niezwykłe wydarzenie. W przygotowaniu Misterium wzięła udział większość członków Wspólnoty. Przedstawienie zrealizowano z wielkim rozmachem i, co trzeba zaakcentować, z wielkim nakładem pracy Wspólnoty. Oprócz statycznych scen rozgrywających się na scenie np. modlitwa w Ogrójcu czy sąd u Piłata, zaskoczyliśmy widzów scenami pełnymi dynamizmu.

 

W sposób bardzo realistyczny i ekspresyjny, ukazaliśmy Biczowanie Pana Jezusa oraz Drogę Krzyżową, gdy osoba grająca Pana Jezusa dźwigającego krzyż, weszła pomiędzy widzów. Do Męki Pańskiej dodaliśmy jeszcze kilka symbolicznych scen, dotykających cech współczesnych ludzi, np: adorację siebie, pychę i popadanie w uzależnienia. Przepięknie i wzruszająco ukazane Ukrzyżowanie Pana Jezusa wycisnęło łzy z niejednych oczu. Nasz spektakl nagrodzono wielkimi brawami, a zapełniona sala JOKu świadczyła, że społeczności Janowa Lubelskiego, bardzo bliskie są tematy związanie z życiem i śmiercią, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Zdjęcia:


Misterium Męki Pańskiej

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś