MB

Dzisiejsze czuwanie przebiegało według "tradycyjnego" już porządku: na początku wystawiono dramę biblijną przedstawiającą scenę zwiastowania, następnie była adoracja Słowa Bożego, po niej - adoracja Jezusa utajonego w Hostii, uwieńczona kapłańskim błogosławieństwem. Postacią, która nam szczególnie towarzyszyła, był Święty Archanioł Gabriel, którego posłannictwo przypomina, iż Bóg jest Bogiem Wszechmocnym, który objawia człowiekowi swój plan zbawienia. Również szczególną Patronką czuwania była Matka Boża, której Osoba była bardzo często wspominana tego wieczoru. Poruszające były chwile, w których mogliśmy trwać w milczeniu w obecności Żywego Jezusa. Adoracja była niezwykle cennym sposobem na wielkopostną refleksję.

Plakat

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś