MB

Dzisiejszemu sobotniemu spotkaniu patronował Święty Michał Archanioł. Za pośrednictwem Księcia Wojsk Anielskich uwielbialiśmy wspólnie Jezusa Eucharystycznego. Czymś niezwykłym było na nowo doświadczyć Jego potężnego wstawiennictwa, a także przypomnieć sobie Jego misję i zadanie wobec Ludu Bożego. Spotkanie rozpoczęło się od pantomimy korespondującej z tematyką adoracji. Wspólnota cieszyła się z obecności kaznodziei - ks. Radosława Króla - michality, który przybliżył nam jeszcze bardziej postać Świętego Archanioła. Każdy z uczestników czuwania mógł na nowo doświadczyć miłości i mocy Bożej.

Plakat

Środowe spotkanie

Spotkanie Kręgu Biblijnego, 18 października, godz. 18.30, Dom Parafialny.

Fragment Pisma Świetego do rozważania: Rdz 12, 1-20; 13, 1-18

Zapraszamy!


Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wątpisz? Poszukujesz? Zapraszamy!