MB

Dzisiejszemu sobotniemu spotkaniu patronował Święty Michał Archanioł. Za pośrednictwem Księcia Wojsk Anielskich uwielbialiśmy wspólnie Jezusa Eucharystycznego. Czymś niezwykłym było na nowo doświadczyć Jego potężnego wstawiennictwa, a także przypomnieć sobie Jego misję i zadanie wobec Ludu Bożego. Spotkanie rozpoczęło się od pantomimy korespondującej z tematyką adoracji. Wspólnota cieszyła się z obecności kaznodziei - ks. Radosława Króla - michality, który przybliżył nam jeszcze bardziej postać Świętego Archanioła. Każdy z uczestników czuwania mógł na nowo doświadczyć miłości i mocy Bożej.

Plakat

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś