MB

 PLAN ADORACJI:

1. Procesja z Pismem Świętym
2. Temat adoracji – Wyznanie wiary „Jest tylko jeden Bóg - Są trzy Osoby Boskie ”.
3. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
4. Adoracja
4.1 WPROWADZENIE
4.2 BÓG OJCIEC
     - Komentarz - Bóg jako ojciec i jako stworzyciel
     - Słowo Boże - Dz 17, 24-28a
4.3 SYN BOŻY
     - Komentarz - Jezus jako syn i jako zbawiciel
     - Słowo Boże - Iz 7, 14 + Iz 42, 1+7
4.4 DUCH ŚWIĘTY
    - Komentarz - Duch święty jako pocieszyciel
    - Słowo Boże - J 14, 15-17 + 1Kor 2, 10-12
4.5 TRÓJCA ISTNIAŁA OD ZAWSZE
    - Komentarz - Trzy Osoby Boskie od zawsze
    - Słowo Boże - Bóg Ojciec -2 Mch 7, 28
    - Jezus - J 1, 1 + J 1, 14
    - Duch Święty - Rdz 1, 1-2
4.6 TRÓJCA TO JEDEN BÓG
    - Komentarz - Trójca Święta jako jeden Bóg
    - Słowo Boże - 1 Kor 8, 4b + Mt 28, 19
5. Punkt kulminacyjny
    - Słowo przed błogosławieństwem
    - Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 

Czuwanie Trójca Święta

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś