MB

 PLAN ADORACJI:

1. Procesja z Pismem Świętym

 • Wniesienie Pisma Świętego 

2. Temat adoracji – Łk 11, 1-4

 • „Panie naucz nas modlić się tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. ( Łk 11, 1 ) 

3. Wystawienie Najświętszego Sakramentu

4. Adoracja

WEZWANIE DO BOGA                                                                                                              

 • Komentarz- Ojcze nasz, który jesteś w niebie 

PROŚBY WIECZNE

 • Komentarz- Niech będzie święte Twoje imię
 • Komentarz- Niech przyjdzie Twoje królestwo
 • Komentarz -Twoja wola niech się stanie w niebie i na ziemi

PROŚBY DOCZESNE 

 • Komentarz- Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
 • Komentarz- Odpuść nam nasze winy bo i my odpuszczamy naszym winowajcom 
 • Komentarz- Nie dopuść byśmy ulegli pokusie, ale zbaw od złego

5. Punkt kulminacyjny

 • Słowo przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

wieczór uwielbienia krag

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś