MB

CZAS OCZEKIWANIA ...

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Czas ponownego otwarcia się każdego z nas na Boga i drugiego człowieka.

Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, aby Zbawiciel mógł na nowo przyjść do naszych serc, do naszych drzwi.

 pismo święte adwent

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś