MB

PLAN CZUWANIA

1. PROCESJA Z PISMEM ŚWIĘTYM

2. TEMAT ADORACJI – Rdz 2, 4–7

„Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia„  Rdz. 2, 7

3. WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTRZEGO SAKRAMENTU

4. ADORACJA

  • Dar życia wspólnym działaniem Boga i człowieka

Słowo Boże - Rdz.1, 27-28

  • Prawo człowieka do życia

Słowo Boże - 2 Mch.7, 22-23

  • Dokąd zmierza moje życie

Słowo Boże - Ap. 22, 3-5

 5. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

czuwanie20171209

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś