MB

PAWEŁ APOSTOŁ CHRYSTUSA

"(...) Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" Rz 5, 20

KINO JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

25 maja godz. 1700, 27 maja godz. 1700

p14609079 p v8 aa

Z W I A S T U N:

http://m.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1-45674

Adoracja

Spotkania Wspólnoty

Skrzynka Intencji Modlitewnych

Wspólnota w obiektywie kamery

Sanktuarium Matki Bożej

Piesza Pielgrzymka Ziemi Janowskiej

Słowo Boże na dziś